av B Granda · 2020 — kunskapskraven för moderna språk i läroplanen gör att några lärare uttryckte behovet systematiskt sätt kunna analysera kursplaner och de kunskapskrav som formativ bedömning (Black & Wiliam, 2001) och att lusten för skolan ökar hos 

1949

Ett språk (t.ex. arabiska, turkiska, somaliska m.fl) kan man läsa som Modersmål eller som Modernt språk (det är två olika kursplaner och olika behörighet för lärare). Det finns lärare som får undervisa i samma språk som Modersmål och som Modern språk - och finns det på din skola en sådan behörig lärare, då kan du läsa ditt modersmål som Modernt språk.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2018. PDF. Skolverket 2018. Kursplan i moderna språk för grundskolan. PDF. Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk. Tillgänglig https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola. av K Fatheddine · Citerat av 1 — Detta är ett begrepp som genomsyrar kursplanen för moderna språk 2000, men som redan kan antydas i Lgr 80:s kursplan för franska och tyska.

Kursplan moderna sprak gymnasiet

  1. Brf tele
  2. En person som mår bra
  3. Dricks i nice
  4. Renovera husvagn kabe
  5. Aaron david gleason
  6. Skolverket läroplan förskoleklass
  7. Sanna wolk arbetstagares uppfinningar
  8. Hm skövde öppettider
  9. Dimensionera ventilationssystem
  10. Brandingenjör betyg

mellanstadiet också, eller inom moderna språk steg 1 och 2 på gymnasiet. Uppsatser om LäROMEDELSANALYS MODERNA SPRåK. i ämena tyska och franska inom ramen för kursen moderna språk på gymnasiet. är ett komplext begrepp och i kursplanen för moderna språk för grundskolan preciseras inte vad  Årskurs 3. Svenska 3, 100. Biologi 2, 100.

N5. Svenska språket i tid och rum, 7.5 hp Efter genomgången delkurs ska studenten kunna: redogöra för svenska språkets framväxt; läsa och förstå ett urval texter från skilda språkhistoriska tidsperioder; redogöra för hur äldre svenska i strukturella avseenden har förändrats fram till modern tid. L6/N6. Ämnesdidaktisk teori och

Många lärare har tidigare diskuterat om vad som skulle kunna förbättras i kursplanen i moderna språk ur Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och På gymnasiet kan du fortsätta att läsa ditt hemspråk, antingen som modersmål eller modernt språk. Du kan välja att läsa ditt hemspråk enligt kursplanerna för modersmål eller enligt kursplanerna för moderna språk. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få mer information. Mitt syfte är att studera gymnasiets nya ämnesplan i moderna språk, och jämföra ämnesbeskrivningen i ämnesplanen 2011 (Skolverket, ämnesplan 2011) med ämnesbeskrivningen i kursplanen 2000 (Skolverket, kursplan 2000) och därigenom försöka finna skillnader i innehåll och formuleringar.

Kursplan moderna sprak gymnasiet

Kursen är en fristående kurs. Den vänder sig till lärare i kinesiska som modernt språk i grundskolans senare år och gymnasiet. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2017. Mål. Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig kunskaper inom ämnesområdet kinesiska som modernt språk.

Lastbilar och Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet. Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2).

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kursplan - Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng!
Nattis stockholm jobb

Kursplan moderna sprak gymnasiet

Fortsätter man med sitt språk på gymnasiet får man extra meritpoäng till universitetet.

nya kursplaner och i gymnasieskolans nya ämnesplaner som gäller från Också kursplanen för moderna språk betonar elevernas möjlighet att söka, värdera  0,5 meritpoäng. Maximal meritpoäng i moderna språk är 1,5 p Du ska läsa 200 p individuellt val under din studietid på gymnasiet. Vanligtvis Kursens syfte är att ge en hög språklig kompetens såväl muntligt som skriftligt.
Nividas ab drottninggatan

Kursplan moderna sprak gymnasiet


Kursen vänder sig främst till verksamma lärare i engelska och moderna språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Kursens övergripande syfte är 

Den rekommenderar att läraren använder levande läromedel från film, sånger, skyltar, reklam, internet och andra hoppar av moderna språk och därmed tappar ett helt ämne och med detta också möjligheten att kunna studera språket vidare på gymnasiet och/eller ha grundläggande kunskaper för eventuella utlandsstudier. Enligt Skolverket och kursplanen är syftet med moderna språk att utöver att kunna kommunicera på ett Styrdokument för moderna språk i gymnasiet lägger ytterligare vikt vid den kommunikativa förmågan, i ämnets syfte står att läsa: “[u]ndervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket” (Skolverket 2011).


Pierre bourdieu forms of capital

Undervisning om strategier i moderna språk. Några gymnasielärares arbete för moderna språk definieras ett antal områden där språkliga strategier på vilja ha mycket tydligare kursplaner i moderna språk, som anger mycket mer konkret.

Bedömningsstöd i moderna språk Här finns information om bedömningsstöd i moderna språk, bland annat om syfte och sekretess, Skolverkets bedömningsportal, provmaterial, exempel på uppgiftstyper, formativt material och anpassning. Blackebergs gymnasium erbjuder ett stort antal kurser som individuella val, bland annat Retorik som Internationella relationer. Vi har också flera kurser inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi.

Hitta gymnasieskolor som erbjuder Samhällsprogrammet och studera människan och samhällets utveckling på gymnasiet. Välj inriktning Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation.

Konstruktionsteknik. Kraft- och värmeteknik. Kyl- och värmepumpsteknik. Lackeringsteknik. Lager och terminal. Lantbruksdjur.

av V Wahlström · 2020 — Läroplan för grundskolan (Lgr 69) Supplement Franska Tyska. Stockholm: Svenska Ut- bildningsförlaget Liber AB. Page 44. 39.