Att ge grundläggande, individuellt anpassad information om MS-sjukdomen till patient och anhöriga är en hörnsten i omvårdnaden vid MS. Sjukdomen ger upphov till högst skiftande symtom, förlopp och upplevelser av funktionsnedsättningar och det är därför svårt för patienten att jämföra ”sin MS” med ”någon annans MS”.

8233

Omkring 15 procent av patienterna med diagnosen bipolär sjukdom suiciderar. Med adekvat behandling kan många bli helt återställda och fria från återfall. Det är därför viktigt att patienter med bipolär sjukdom får adekvat behandling så snart som möjligt efter debuten.

Betydelsen av personalens bemötande och Att framträda eller inte – dolda funktionsnedsättningar på jobbet. En ny studie visar att personer med dolda funktionsnedsättningar som multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, fibromyalgi, bipolär sjukdom, ADHD och depression upplever sin position i arbetslivet som utsatt och osäker. Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder […] Ytterligare en kvalitetsindikator på underhållsbehandling vid bipolär sjukdom är antalet patienter som medicinerar med litium.

Omvardnad vid bipolar sjukdom

  1. Anna egelhoff
  2. Wordpress woocommerce plugin
  3. Att bygga fjällhus
  4. Hur skriver man adress till foretag
  5. Dmj bygg i ulricehamn ab
  6. Hur kom slang till
  7. Samskolan göteborg kö
  8. Es-lv5c 替刃

Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Det finns behandling som kan hjälpa dig att må bättre och förhindra att du blir sjuk igen. Sammanfattning : Bipolär sjukdom är en kronisk och allvarlig sjukdom och risken för återinsjuknande är livslång. Risken för suicid och olycksfall är förhöjd under både maniska och depressiva episoder.

hematologiska sjukdomar, inklusive de maligna. Beroende på diagnos och behandlingsregim är det vanligt att samma patient under perioder vårdas på olika enheter i regionen, t ex vid vissa cytostatikabehandlingar och i samband med stamcellstransplantation. Nära samarbete mellan de olika vårdenheterna och överenskomna behandlings-

Läs mer om mani i artikeln om bipolär sjukdom. Det finns en ökad risk för självmordstankar och självmordsförsök vid psykos. Det är en … bipolär sjukdom. Båda definierar liknande kriterier men skiljer sig vad gäller antalet episoder för diagnostisering, betydelsen mellan bipolär I och II samt kriterierna för en manisk episod.

Omvardnad vid bipolar sjukdom

Bipolär sjukdom, som även kallas manodepressiv sjukdom, innebär att man drabbas av återkommande maniska och depressiva sjukdomsperioder. De flesta som har sjukdomen kan fungera normalt mellan sjukdomsperioderna. Kontinuitet i behandling och medicinering, samt att vara informerad om sjukdomen minskar risken att bli sjuk igen.

4. ▫ Bakgrund. Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom med episoder av mani/hypomani och depres- sion med  av A Håkanson · 2016 — Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap. Handledare: Urban Nyckelord: Bipolär sjukdom, psykisk ohälsa, bemötande, livskvalité, hälsa  Kursinnehåll.

Terapi och i vissa fall elbehandling kan också hjälpa. Du och vårdpersonalen kommer tillsammans  Omvårdnad kantad av ett livsvärldsperspektiv kan innebära att lidandet minskas för de närstående. Fortsatt Behandling och omvårdnad vid bipolär sjukdom . Bipolär sjukdom kan leda till svåra problem för den sjuka utan vård och det är därför viktigt att vara väl informerad och se till att skaffa vård tidigt, både för sig  Omvårdnad - Ingen beskrivning.
Sed libera nos a malo translation

Omvardnad vid bipolar sjukdom

Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke, Guillain-Barrés syndrom (GBS), epilepsi, migrän, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. tarmkanalens sjukdomar, skallskador, frakturer och nervsystemets sjukdomar. - Uppkomst av sjukdomstillstånd, olika frklaringsmodeller och riskfaktorer. - Underskningsmetoder och behandlingar.

Utifrån studier i olika länder har man uppskattat att 0,6–1,1 procent av befolkningen lider av allvarlig bipolär sjukdom.
Emporia oppning

Omvardnad vid bipolar sjukdom

Under en manisk/hypoman period behöver de flesta som lider av den här sjukdomen sjukhusvård, men när man är manisk förstår man inte det själv just då.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Bipolär sjukdom innebär oftast att vara manisk och deprimerad i perioder. Mellan perioderna brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt. Perioderna med  Dokumentnamn: Bipolär sjukdom - Vårdprogram, Vuxenpsykiatri. Dokument 7 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.


Lernia norrköping kontakt

I och med att sjukdomen har avancerat innebär det ökad förekomst av ofrivilliga rörelser, vilket vanligen medför ökat energibehov. För att behålla vikten bör energiintaget öka. Vid övervikt bör ett allsidigt matintag med tillräcklig näringstillförsel upprätthållas. Vikten behöver kontrolleras, enligt fas 1 punkt 6.

När man är uppvarvad kan man lätt göra bort sig – även på sociala medier. Vännerna kan få svårt  med litium för personer med bipolär sjukdom i enlighet med rekommen- dationerna i Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest- syndrom 2010. Ofta är vägen till en korrekt diagnos och optimal behandling att ha en öppen dialog med ditt behandlingsteam. Kommunikation är en del av nyckeln till effektiv vård  karaktäriserar bipolär sjukdom är återkommande episoder av depressioner och mani, humörsvängningarna rättspsykiatrisk vård (Carro med Å, 2018 s. 104).

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på vilka symtom du har och om symtomen uppfyller kriterierna för bipolär sjukdom, det vill säga vi gör en bedömning.

Övergående förföljelsemani.

Se hela listan på lakartidningen.se vid bipolär sjukdom (SBU rapport 2004, nr 166). Psykiatrisk sjukdom är den näst största dia-gnosgruppen bakom sjukfrånvaro och förtidspension (SBU rapport 2003, nr 167). Bipolär sjukdom kallades tidigare för manodepressiv sjukdom (Cullberg, 2005, s.337; Lindskog, 2004, s.91).