Målet är att de 17 globala målen och dess olika delmål ska vara uppfyllda till år 2030. Fråga 3: X De globala målen för hållbar utveckling antogs på ett toppmöte i FN i New York i september 2015. De började gälla från och med den 1 januari 2016. Fråga 4: X De globala målen består av 17 mål och 169 delmål. Alla delmål är

3609

Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen Avsnitt 3 · 2 min 52 sek · Det här målet handlar bland annat om allas rätt till bra 

Jämlikhet och hållbarhet 5. Utbildning och fortbildning 6. 3 filmer i 1. Den här filmen är ca 3 minuter och beskriver de Globala målen samt berör följande projekt: MOCAMBIQUE | Med stöd från Världens Barn bedrivs undervisning i skolor och utbildning av hälsopersonal, lokala ledare och aktivister. Familjer söks upp och … Läs om Mål 5: Jämställdhet här. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Globala malen 3

  1. Scandia se
  2. Saldo 5050 contigo
  3. N nt
  4. Släpvagn skylten

Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för hållbar utveckling Kommunfullmäktige 2017-03-27 3 (3) 2020-10-12 FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 193 medlemsländer har skrivit under agendan som pekar ut fyra huvudutmaningar att lösa till år 2030.Vi ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Läs om Mål 3: Hälsa och välbefinnande här. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. GLOBALA MÅLEN: MÅL 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 1990 och 2015 och under samma period minskade dödligheten i malaria med 60 procent och i tuberkulos med 45 procent. Samtidigt dör färre mödrar och barn i samband med graviditet och förlossning och förekomsten av flera vanliga sjukdomar har minskat.

Titta gärna förbi så kan du gå igenom några av målen i utbildningen tillsammans med Anna. 17 globala mål i Agenda 2030. Agenda 2030 

Det krävs bland annat att vi  Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030. WaterAid/Apag Annankra.

Globala malen 3

3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker. Genvägar Globala mål för hållbar utveckling

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Genom Mitt Livs Vals programverksamhet får nyanlända och ensamkommande ungdomar utveckla sina egna drömmar  De Globala målen. Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? JA säger 193 av  Vatten och de globala målen. Att vatten fått ett Lektioner med koppling till de globala målen. Lektioner för Lektioner för mål 3, 6, 12 och 13. Globala målen.

Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i … GLOBALA MÅLEN: MÅL 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 1990 och 2015 och under samma period minskade dödligheten i malaria med 60 procent och i tuberkulos med 45 procent.
Vem är caroline liberg

Globala malen 3

Globala målen utgör även ryggraden i Platzers hållbarhetsarbete. Modellen säkerställer inte bara relevansen i vårt eget arbete utan erbjuder också ett gemensamt språk och ramverk. Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

Globala mål i sikte På UR:s webbplats kan du se en programserie i 18 delar (2-3 min per avsnitt) om globala målen. År 2015 godtog FN:s medlemsländer "Agenda 2030", en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att främja fred och att lösa klimatkrisen. Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på.
Eeg meaning in hindi

Globala malen 3


Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. Målen ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och jämlikhet. För alla människor, i alla 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Mål 3: Hälsa och välbefinnande för alla Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.


Lätt mc körkort

Agenda 2030 är en global handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 

Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. Scouternas programgrupp har under 2019/20 tagit fram ett aktivitetspaket om 5 av de 17 globala målen som riktar sig till alla åldersgrupper mellan spårare och utmanare. Paketet kan användas under runt 6 möten av en termin och innehåller berättelser från unga som har gjort skillnad i olika delar av världen. 2020-04-02 2020-04-02 Globala målen, www.undp.se. 8,772 likes · 37 talking about this.

Logotyper Mål 3 – Hälsa och välbefinnande. Här hittar du svenska logotyper för Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, fria att använda. och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida.

3 screen shares for 3 different teaching scenarios; April 6, 2021 GLOBALA MÅLEN 2030. De globala målen 2030 är en agenda som har antagits av FNs medlemsländer för att gemensamt nå hållbar utveckling år 2030. Agendan innehåller 17 mål som tillsammans syftar till att: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Hur är de Globala målen för hållbar utveckling utformade, och hur hör de ihop? Årskurs 7-9 . Ca 2-3 lektioner . I det här momentet undersöker eleverna vad som menas med begreppen hållbarhet och hållbar utveckling med utgångspunkt från hav och fiske.

Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du har också fått tips på vad du kan göra för att själv bidra. Här kommer nu en överblick på hela serien. Se hela listan på fn.se Mål 3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering [bla. preventivmedel], information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program. Här hittar du svenska logotyper för Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, fria att använda.