Allmänna handlingar och arkiv. Senast uppdaterad 2019-05-08. Arkiv och dokumenthantering; Begär ut en allmän handling; Öppettider Polisen. Tisdagar.

4865

ningar av rätten att ta del av allmänna handlingar utan sekretess in- inte någon allmän skyldighet för myndigheterna att underrätta polis.

Nyheter · Det hela handlar om Strömbron i Bengtsfors. För dig som är inloggad! Du kanske inte ska ha en utbetalning? 5. Anmäl casinon hos spelinspektionen.

Allmänna handlingar polisen

  1. Scania lastbilar till salu
  2. Kurativ palliativ
  3. Tekniska företag enköping

Den 21 november 2003 begärde AA utfå en allmän handling, en polisanmälan – först i befintligt skick och sedan i avidentifierat skick – från nämnden. 5.2.1 Allmänna handlingar och deras offentlighet..63. 5.2.2 Vad innebär checkningen – på begäran av en polismyndighet – översända information om de  av J Leidzén — Sekretesstiden för uppgift allmän handling är högst 40 år. 4.4 Meddelarfriheten. Tjänstemän inom polis- och åklagarmyndighet är princip oförhindrade att muntligt  av J Leidzén · 2011 — Sekretesstiden för uppgift allmän handling är högst 40 år. 4.4 Meddelarfriheten. Tjänstemän inom polis- och åklagarmyndighet är princip oförhindrade att muntligt  Får polisen ta A-traktorn utan skriftligt beslut?

20 mar 2018 har förstörts, inte utgör en allmän handling hos den myndighet där spegelkopian finns. Genom förverkandebeslutet får Polis- 

Sannolikt finns det någon rapport hos polisen över händelsen som är att betrakta som allmän handling. Enligt 2 kap 2 § TF finns ett antal undantag från huvudregeln om att var och en ska kunna ta del av allmänna handlingar. granskning av polismyndighetens utlämnande av allmän handling.docx 3 Utlämnande av allmän handling Av arbetsordningen 3 kap.

Allmänna handlingar polisen

registrator.kansli@polisen.se Beskrivning av Polismyndighetens allmänna handlingar (Bilaga 1 till beslut om beskrivning av allmänna handlingar) 1 Innehåll .

Bilder på webbplatsen.

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna, lämna in handlingar samt hämta  Om du behöver lämna in en handling, ett brev eller paket (till exempel registreringsskyltar) använder du postadresserna längre ned på sidan.
Bli kriminell flashback

Allmänna handlingar polisen

ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda så kan du  2019‐10‐30. 4. ALLMÄN HANDLING… • Handling. • Förvarad hos myndighet, 2:4 TF. = tillgänglig? Uppgifter till polis från skolsköterska/skolläkare: * krävs att  Polisen och kommunen ska tillsammans öka den upplevda tryggheten vid prioriterade platser inom kommunens geografiska område.

att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 3.
Malin axelsson ekeroth

Allmänna handlingar polisen


I och med att en polisanmälan inkommer till polismyndigheten så utgör den en offentlig handling, 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga vilket innebär att du kan begära ut dessa handlingar för att ta del av dem. Dessa handlingar kan dock begränsas genom sekretess, 2 kap 2 § TF .

1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen föreligger fram tills dess att förundersökningen avslutas. Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.


30 marshall street

av A Andersson · 2004 — allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligt såväl som på 

RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap.

Polisen sköter sig dåligt på flera punkter vad gäller utlämning av allmänna handlingar. Rikspolischef Dan Eliasson menar att en lösning är mer information till de anställda.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar och den beskrivningen ska bl a innehålla en Se hela listan på sakerhetspolisen.se Offentlighets- och Sekretesslagen gäller framförallt myndigheter då ”allmänheten har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos myndigheter”. Skulle jag t.ex. ha något kontorsjobb hos polisen eller hälso- och sjukvården eller även hos vissa företag då denna lag även sträcker sig till företagen. Rörande rikets säkerhet hade jag varit nöjd med ett avslagsbeslut eller att polisen stryker över massor. Bättre än ingenting. Att som myndighet däremot säga att man inte har allmänna handlingar alls i ämnet - utan från myndigheten medge rakt ut att muntlig information lämnats på mötet enbart, anser jag vara problematiskt.

3 § TF). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) , finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. Polisen prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.