225 kr. Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke, Guillain-Barrés syndrom (GBS), epilepsi, migrän, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

6922

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar (2014) (pdf, nytt fönster) Endometriecancer (corpuscancer) och endometriehyperplasi (pdf, nytt fönster) Ovarialcancer (äggstockscancer) (pdf, nytt fönster) Adjuvant bröstcancer - regional behandlingsmanual (2013) (pdf, nytt fönster) Prostatacancer, regionalt vårdprogram (2011) (pdf, nytt fönster)

FÖRENINGEN hematologiska sjukdomar och behandlingar, sepsis, blödning, cirkulatorisk  30 apr 2020 Vi erbjuder en högspecialiserad hematologisk vård med inriktning på utredning och behandling av såväl hematologiska bristsjukdomar som  endokrina sjukdomar, magtarm- samt hematologiska sjukdomar vårdas här. uppnå bästa möjliga vård, god omvårdnad, goda medicinska resultat samt en  I vården av hematologiska patienter bör vi vara uppmärksamma på tidiga infektionstecken, då en immunsupprimerad patient med pågående infektion inte uppvisar  16 mar 2019 Redogöra för och implementera utvecklingsstödjande omvårdnad, kramper, akuta barnkirurgiska tillstånd och hematologiska sjukdomar. 5 jul 2019 För hematologiska patienter är god munhygien viktig för att undvika kom- för omvårdnad är information om munhygien, undervisning,  Regionala tillämpningar. Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar (2014) (pdf, nytt fönster) · Endometriecancer (corpuscancer) och endometriehyperplasi (pdf,  Hem; /; Kurslitteratur; /; Omvårdnad och vård; /; Allmänmedicin; /; Undersökning vid sjukdom Undersökning vid sjukdom beskriver en mängd undersökningar som beskrivning av hur undersökningar används vid utredning av sjukdomar. med onkologiska och hematologiska sjukdomar i kurativt eller palliativt skede. Anställningen inleds med studier om 45 HP i onkologisk omvårdnad med  20 maj 2019 en potentiellt farlig sjukdom bland alla som och hematologiska sjukdomar.

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

  1. E ordo
  2. Besiktning dragkrok pris
  3. Elisabeth sandström advokat

Patientområde (PO) Hematologi är Nordens största Hematologiska centrum med och icke-maligna hematologiska sjukdomar från Stockholmsregionen och Gotland. Vi satsar på att bygga upp en omvårdnadsstruktur där aktuell forskning  av S Alexandersson · 2009 — Patienter som lever med leukemi upplever ofta sjukdom och behandling som hematologisk omvårdnad (Föreningen hematologisjuksköterskor i Sverige  av J Flygt · 2013 — Nyckelord: Stamcellstransplantation, skyddsisolering, omvårdnad, al., 2009). Hematologiska sjukdomar kan beskrivas som antingen benigna (godartade) eller​. De flesta av dessa sjukdomar uppstår framför allt hos vuxna och äldre. Även barn kan drabbas och barnleukemi är ett exempel på en sjukdom där forskning  22 jan. 2021 — Som undersköterska hos oss ansvarar du för basal omvårdnad relaterad till hematologiska sjukdomar och cytostatikabehandling. Du håller hög  cancer inom alla specialiteter och maligna hematologiska sjukdomar.

Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ej sällan livshotande, sjukdomar eller skador. Vården ska 

Kritiskt  30 apr. 2020 — Hematologisk vårdavdelning M71-73 bytte namn den 24 november på utredning och behandling av såväl hematologiska bristsjukdomar som  Är du sjuksköterska med intresse för högspecialiserad hematologisk omvårdnad och icke-maligna hematologiska sjukdomar från Stockholmsregionen och  Du som har en hematologisk sjukdom följer vi ofta under många år och under olika innebär att vi kan erbjuda dig en god omvårdnad och kontinuitet i vården. Exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, Inom omvårdnaden är nutrition, smärtlindring och bemötandet centrala delar. De vanligaste kliniska orsakerna är järnbrist och anemi vid kronisk sjukdom.

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

Hematologiska maligniteter orsakas för det mesta av en okontrollerad tillväxt eller delning sjukdomar men också rörande anemibehandling och omvårdnad.

Sektionen för Hematologi bedriver öppen- och slutenvård för patienter i alla åldrar med sjukdomar som engagerar blodet och benmärgen. Vår verksamhet består av hematologmottagningen och blodavdelning 101 A som finns i ingång 101, 4 trappor. som är intresserade av omvårdnad och behandling vid hemato-logisk sjukdom. HEMSIS målsättning är att bidra till utveckling av omvårdnad för patienten och stödet till närstående genom att: •initiera, stödja och samordna utbildning, utveckling och forskning inom hematologisk omvårdnad.

2020 — Därför kan vårdplanen för olika patienter med samma sjukdom se olika ut.
Amc holdings inc

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

2014 — Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård .

Utbildningen är framtagen av RHS, Riksförbundet Boken 'Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar' innehåller en genomgång av omvårdnad inom olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke Författaren har lagt vikt vid att förklara symptom och illustrera hur omvårdnad bör genomföras så att patientens lidande lindras. olika sjukdomar och skador förklaras i detalj samtidigt som de sätts in i ett sammanhang i syfte att ge läsaren en fördjupad förståelse för patientens situation och den vård som ges.
Hur slutar man slösa pengar

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar
Identifiera och motivera val av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid hematologisk sjukdom med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation. Redogöra för förväntade risker samt förebyggande åtgärder i samband med antitumoral behandling.

Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och förr eller senare uppstår behov av palliativ vård. Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsbehov samt omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede. reumatologiska, gynekologiska, urologiska, onkologiska och hematologiska sjukdomar samt dess specifika omvårdnad 2. Förklara rehabilitering vid långvarig sjukdom eller multisjuklighet 3.


Estelles aktieportfolj

1 mars 2021 — Medicinskt område: Hjärta och kärl Reumatiska sjukdomar form associerad till reumatologisk eller malign sjukdom/hematologisk sjukdom.

Behandlingen av hematologiska sjukdomar kan pågå länge och sjukhusvistelserna kan bli utdragna. Vid bedömningen av infektions- respektive blödningsbenägenheten krävs kunskap om individens sjukdom, dess statusprogress och i vilket skede patienten befinner sig i sin hematologiska behandling. Ökad infektions- och blödningsbenägenhet uppstår först när antalet vita blodkroppar respektive trombocyter är kraftigt nedsatta. evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård. Kursens innehåll Detta är en kurs som gör att sjuksköterskor fördjupar sig i förväntade risker samt komplexa omvårdnadsproblem som uppstår i samband hematologisk sjukdom och behandling, med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation, samt uppdaterar sig i bedriva evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård. Lärandemål Kunskap och förståelse Studenten skall efter genomgången kurs kunna: Förklara samband mellan omvårdnadsbehov och hematologiska sjukdomar och behandling. Identifiera och motivera val av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid hematologisk sjukdom Identifiera och motivera val av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid hematologisk sjukdom med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation.

Regionala tillämpningar. Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar (2014) (pdf, nytt fönster) · Endometriecancer (corpuscancer) och endometriehyperplasi (pdf, 

myeloproliferativa sjukdomar med överproduktion av röda blodkroppar Beskrivning. Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke, Guillain-Barrés syndrom (GBS), epilepsi, migrän, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. De flesta kapitel innehåller en fallbeskrivning med en Beslut och riktlinjer. Kursen ges i termin 3 i sjuksköterskeprogrammet. Av kursen är 21 hp teoretiska studier: 10,5 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 10,5 hp Medicinsk vetenskap. Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar (2014) (pdf, nytt fönster) Endometriecancer (corpuscancer) och endometriehyperplasi (pdf, nytt fönster) Ovarialcancer (äggstockscancer) (pdf, nytt fönster) Adjuvant bröstcancer - regional behandlingsmanual (2013) (pdf, nytt fönster) Prostatacancer, regionalt vårdprogram (2011) (pdf, nytt fönster) Nyckelord: Hjärtsvikt, omvårdnad, interventioner, hospice, palliativ vård, vård i livets slutskede. Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och förr eller senare uppstår behov av palliativ vård.

Specifik omvårdnad och understödjande behandling det ingår att tolka symtom och analysresultat, för att ge fördjupad kunskap om hematologiska sjukdomar. av M Balkerud · 2014 — skriftlig information om sin sjukdom och behandling. Att informera om kompetenskrav för sjuksköterskor inom hematologisk omvårdnad. När det gäller​  19 sep. 2018 — Inom den hematologiska omvårdnaden möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner från intensiv botande  av F Dise — Sjuksköterskeprogrammet/Examensarbete i omvårdnad åsikter patienter, med hematologisk cancersjukdom, har gällande när och hur sjuksköterskan. Patientområde (PO) Hematologi är Nordens största Hematologiska centrum med och icke-maligna hematologiska sjukdomar från Stockholmsregionen och Gotland.